Στοιχεία Προγρ/σμού σε Γραφικό Περιβάλλον (Visual Basic)

Ύλη για τις εργαστηριακές εξετάσεις στο μάθημα Σχεδίαση και Υλοποίηση σε γραφικό περιβάλλον

Υλη για τις εργαστηριακές εξετάσεις στη Σχεδίαση και Υλοποίηση σε Γραφικό Περιβάλλον σχολ. Ετους 2013-2014

Από το βιβλίο θα πρέπει να διαβάσετε τα εξής

 • Από το Μάθημα 1

Οι φάσεις ανάπτυξης λογισμικού (από τη σελ. 17 έως σελ.21 και τη τεκμηρίωση)

 • Από το Μάθημα 2

Γλώσσες Προγραμματισμού (από τη σελ. 32 έως και τη 35)

 • Από το Μάθημα 3

Το περιβάλλον εργασίας (από τη σελ. 37 έως τη σελ. 46)

 • Από το Μάθημα 4

Δημιουργία διεπαφής (Τι είναι διεπαφή, φόρμες, αντικείμενα, ιδιότητες … από τη σελ. 49 έως σελ.59)

 • Από το Μάθημα 5

Προγραμματισμός με συμβάντα (Υπορουτίνες διαχείρισης συμβάντων αντικειμένων, εκχώρηση τιμής σε ιδιότητες, μέθοδοι και οι χρήσεις τους, δημιουργία εκτελέσιμου αρχείου (*.exe) από αρχείο visual project (*.vbp), σελ 61 έως σελ 73)

 • Από το Μάθημα 6

Σταθερές,μεταβλητές και παραστάσεις( συμβολική παράσταση σταθερών – σελ. 78-79), μεταβλητές (σελ.80-81), δήλωση –επιλογή – εμβέλεια μεταβλητής (σελ. 81 έως σελ 86). Επιπλέον θα έχετε και τις σελίδες 90-91

 • Από το Μάθημα 8

Λογικές παραστάσεις – Δομές επιλογής ( από σελ.111 έως και τη σελ.120)

 • Από το Μάθημα 13 θα έχετε τις σελ.165 έως και 175 (διαλογικά παράθυρα)
 • Από το Μάθημα 14 θα έχετε τις σελίδες 177 έως και 180
 • Τα Μαθήματα 7, 9,10,11,12, 15 έως και 27 δεν θα τα έχετε

 

Επιπλέον όλες τις ασκήσεις που έχουμε κάνει στο εργαστήριο, εκτός αυτές που αφορούν δομές επανάληψης

 

Να θυμάστε:

 • Η ιδιότητα STYLE με τιμή GRAPHICAL (εφόσον θέλουμε να επηρεάσουμε τα γραφικά ενός αντικειμένου
 • Η ιδιότητα STRECH με τιμή TRUE για αντικείμενο εικόνα
 • Η συνάρτηση  LOADPICTURE χρησιμοποιείται  για να «φορτώσουμε» ένα δεδομένο (φωτογραφία) σε ένα αντικείμενο image
 • Η συνάρτηση VAL χρησιμοποιείται για να αποδώσουμε αριθμητική τιμή σε μία μεταβλητή από ένα σύνολο χαρακτήρων
 • Το αντικείμενο MSGBOX χρησιμοποιείται είτε σαν απλό διαλογικό παράθυρο, είτε σαν συνάρτηση

 

Ο καθηγητής Πληροφορικής

Μενιουδάκης Μιχ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑ

Ενα πρόγραμμα που υπολογίζει το σωματότυπο ενός ανθρώπου (άντρα ή γυναίκα) και με βάση τα αποτελέσματα και το χαρακτηρισμό προβαίνει στο αντίστοιχο διαιτολόγιο σε καθημερινή βάση, καθώς και στις αντίστοιχες επιπτώσεις πάνω στην υγεία του ατόμου αυτού. Το πρόγραμμα αυτό εκπονήθηκε από το ΓΠ1 του σχολικού έτους 2010-2011. Υπάρχουν και οι σχετικοί περιορισμοί για να είναι και πιο αξιόπιστο.

Συνημμένα Αρχεία: 

Σημείωση: Τα παραπάνω πλαίσια (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εκπαιδευτικές Πύλες, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) περιέχουν αυτόματες/ανεξάρτητες ροές ειδήσεων (RSS) και παραθέτονται για ενημερωτικούς σκοπούς. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί του δεν φέρουν απολύτως καμμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου