Ερευνητική Εργασία: Ιστορικά Κτίρια των Χανίων

Ερευνητική Εργασία B τετραμήνου:

https://sites.google.com/a/epal-elvenizelou.gr/istorika-kteria-ton-chanion/

Ιστορικά κτίρια των Χανίων
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε για το μάθημά της Ερευνητικής Εργασίας της Α Τάξης του ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου για το Β τετράμηνο του σχολικού έτους 2011-2012.

Στο πέρασμα του χρόνου, των διαφόρων εθνών και πολιτισμών, τα δημιουργήματα των ανθρώπων σφραγίζουν την παρουσία τους στο χώρο άλλα και στην ιστορία ενός τόπου.
Στη Κρήτη και ιδιαίτερα στα Χανιά το πέρασμα λαών, πολιτισμών και η ιστορία αυτών, αποτυπώνεται με το πιο γλαφυρό τρόπο μέσα από τα κτίρια που σώζονται μέχρι τις μέρες μας.

Share this

Σημείωση: Τα παραπάνω πλαίσια (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εκπαιδευτικές Πύλες, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) περιέχουν αυτόματες/ανεξάρτητες ροές ειδήσεων (RSS) και παραθέτονται για ενημερωτικούς σκοπούς. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί του δεν φέρουν απολύτως καμμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.