Τομέας Πληροφορικής - 2η Έκθεση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Εφαρμογή Ζάρια σε AppInventor ( Α2 )
https://drive.google.com/file/d/0B0LqdaJV3L_tMEpqcUxHVFBhUEp0WWZfeVJOWXZ...
https://drive.google.com/file/d/0B0LqdaJV3L_tVkJFeHo0dTN0ZDBjZ1NVWEJSdnJ...

Ρομποτάκι όχημα με γέφυρα LEGO Mindstorm ( Β Τομέα Πληροφορικής 2 )
https://drive.google.com/file/d/0B0LqdaJV3L_tMnFRel8xV3lLaTlxaVo0NG13dm9...
https://drive.google.com/file/d/0B0LqdaJV3L_tNDlUZ25nc05zR0JrZWg5N0o4WnZ...

Προγραμματισμός Εφαρμογών Java σε περιβάλλον Greenfoot  ( Γ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής )
https://drive.google.com/file/d/0B0LqdaJV3L_tSDNlRlZlS0phSXE2MHpXblE1OGt...
https://drive.google.com/file/d/0B0LqdaJV3L_tWGU5d2pDT3kxd28weHgtMDB6TzI...

Εφαρμογές των Η/Υ Raspberry PI3 από ( Γ Τεχνικών Υπολογιστών και Δικτύων & Β Τομέα Πληροφορικής 1 )
https://drive.google.com/file/d/0B0LqdaJV3L_tN2cta28yaWlGOTBpd3cxOTFNZ0Z...

Τρισδιάστατος (3D) Εκτυπωτής του Ιωσήφ Ματσαμάκη ( Γ Τεχνικών Υπολογιστών και Δικτύων )
https://drive.google.com/file/d/0B0LqdaJV3L_tV2xUUVcwal9kZXJjZ1djYnowUzY...
https://drive.google.com/file/d/0B0LqdaJV3L_tejgyaFB5ZXNrd0lsVmNKbHJYMm9...
 

Share this

Σημείωση: Τα παραπάνω πλαίσια (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εκπαιδευτικές Πύλες, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) περιέχουν αυτόματες/ανεξάρτητες ροές ειδήσεων (RSS) και παραθέτονται για ενημερωτικούς σκοπούς. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί του δεν φέρουν απολύτως καμμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.