Θέματα Λειτουργίας

Προσέλευση και αποχώρηση

 • Το ΕΠΑ.Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου αρχίζει τη λειτουργία του για όλες τις τάξεις του Λυκείου στις 08:10 με σύνταξη και προσευχή και συμπληρώνει τις ώρες λειτουργίας του στις 13:50.
 • Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές της πρώτης ώρας οφείλουν να παρευρίσκονται στη σύνταξη και προσευχή στο προαύλιο του σχολείου, οι δε εφημερεύοντες καθηγητές πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο στις 08:00.
 • Οι μαθητές που δεν βρίσκονται στο προαύλιο το αργότερο μέχρι το τέλος της προσευχής, δεν γίνονται δεκτοί από τον καθηγητή της πρώτης ώρας, με αποτέλεσμα να χρεώνονται με αδικαιολόγητη απουσία. Στην προσευχή δεν παρευρίσκονται οι μαθητές που έρχονται στο σχολείο με το υπεραστικό λεωφορείο το οποίο καταφθάνει συνήθως κατά τη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας. Οι μαθητές αυτοί είναι σημειωμένοι στο βιβλίο ύλης οπότε δεν θα χρεώνονται με απουσία. Αν κάποιοι μαθητές καθυστερήσουν και η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους για τους οποίους δεν ευθύνονται οι ίδιοι, όπως για παράδειγμα καθυστέρηση του λεωφορείου, οφείλουν να απευθύνονται στη διευθύντρια/υποδιευθυντές που θα κρίνουν αν θα εισέλθουν στην τάξη.
 • Κατά τη διάρκεια της πρωινής προσέλευσης και για λόγους ασφαλείας, οι μαθητές απαγορεύεται να μένουν συγκεντρωμένοι έξω από την είσοδο του σχολείου.
 • Μετά την πρωινή συγκέντρωση οι πόρτες του προαυλίου κλείνουν και η έξοδος των μαθητών απαγορεύεται αυστηρά.

Παραμονή στο σχολικό χώρο

 • Οποιοσδήποτε δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα του Λυκείου δεν έχει δικαίωμα εισόδου και παραμονής στο χώρο του σχολείου. Οι επισκέπτες (γονείς, προμηθευτές, κτλ) πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στους διευθύντρια/υποδιευθυντές ή στον εφημερεύοντα καθηγητή.
 • Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στο χώρο του γραφείου των καθηγητών χωρίς πρόσκληση των ίδιων των καθηγητών.
 • Στο διάλειμμα όλοι οι μαθητές οφείλουν να βγαίνουν στην αυλή του σχολείου. Η τάξη θα κλειδώνεται. Η παραμονή στις τάξεις μαθητών δικαιολογείται μόνο όταν είναι ασθενείς και πάρουν άδεια από τον εφημερεύονται καθηγητή.

Απουσία καθηγητή - κενό

 • Όταν σε έκτακτες περιπτώσεις δεν γίνεται μάθημα σε κάποιο τμήμα λόγω της απουσίας του καθηγητή ή για άλλο λόγο, οι μαθητές δεν πρέπει να ενοχλούν τους συμμαθητές τους και του καθηγητές που διδάσκουν.

Έντυπα - διαφημίσεις

 • Απαγορεύεται η κυκλοφορία εντύπων στο χώρου του σχολείου εκτός των εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας, όπως και η εμπορία και διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος. Για την ανάρτηση αφισών ή άλλου υλικού στους χώρους του σχολείου οι μαθητές πρέπει να απευθύνονται στο Σύλλογο των καθηγητών και στους διευθύντρια/υποδιευθυντές.

Υποβολή προτάσεων και διεκδίκηση αιτημάτων

 • Μέσω της λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων οι μαθητές θέτουν τα θέματα που τους απασχολούν. Η διεκδίκηση των αιτημάτων τους γίνεται με κόσμιο τρόπο και πάντα στα πλαίσια των ισχύοντων νόμων. Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας φροντίζουν να λύνουν τα προβλήματά τους με κατανόηση και διάλογο αποφεύγοντας την ένταση και τις παράνομες πράξεις (καταστροφές, άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας, παρεμπόδιση εισόδου σε άλλους μαθητές κλπ).

 

Share this

Σημείωση: Τα παραπάνω πλαίσια (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εκπαιδευτικές Πύλες, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) περιέχουν αυτόματες/ανεξάρτητες ροές ειδήσεων (RSS) και παραθέτονται για ενημερωτικούς σκοπούς. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί του δεν φέρουν απολύτως καμμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.