Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί σε:

  • Μια επιχείρηση κτηνοτροφίας και παραγωγής ζωοτροφών
  • Μια επιχείρηση που σχετίζεται με τη βιομηχανική παραγωγή, εμπορία και διακίνηση ζωοτροφών, τον ποιοτικό έλεγχο και την τυποποίησή τους, καθώς και
  • Μια επιχείρηση ή αντιπροσωπεία εισαγωγής ή εξαγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών νωπών ή μεταποιημένων προϊόντων
  • Μια επιχείρηση μεταποίησης κτηνοτροφικών προϊόντων (τυροκομεία, γαλακτοβιομηχανίες)

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών

 

Β' Τάξη - Μαθήματα Τομέα (κοινά για όλες τις ειδικότητες)
  Μάθημα Ώρες (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)
1. Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
2. Περιβάλλον και Γεωργία 1Θ + 2Ε
3. Φυτική Παραγωγή 2Θ + 3Ε
4. Ζωική Παραγωγή 2Θ + 1Ε
5. Τεχνολογία Τροφίμων 2Θ + 2Ε
6. Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1Θ + 1Ε
7. Στοιχεία Γεωπονικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα 2Θ + 1Ε
8. Αγγλικά Ειδικότητας
  ΣΥΝΟΛΟ: 23 ώρες
Γ' Τάξη - Μαθήματα
  Μάθημα Ώρες (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)
1. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
2. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
3. Διατροφή Αγροτικών Ζώων 2Θ + 2Ε
4. Εκτροφή Αγροτικών Ζώων 3Θ + 3Ε
5. Υδατοκαλλιέργειες 2Θ + 2Ε
6. Μελισσοκομία - Σηροτροφία 1Θ + 2Ε
  ΣΥΝΟΛΟ: 23 ώρες

 

Share this

Σημείωση: Τα παραπάνω πλαίσια (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εκπαιδευτικές Πύλες, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) περιέχουν αυτόματες/ανεξάρτητες ροές ειδήσεων (RSS) και παραθέτονται για ενημερωτικούς σκοπούς. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί του δεν φέρουν απολύτως καμμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.