Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί σε:

  • Επιχειρήσεις φυτοτεχνικών έργων του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα
  • Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
  • Γεωτεχνικές υπηρεσίες οργάνωσης, συντήρησης του πρασίνου των αστικών και περιαστικών ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, όπως πάρκων, πλατειών, πεζόδρομων, δενδροστοιχιών, αθλητικών κέντρων, σχολικών συγκροτημάτων και χώρων αναψυχής γενικώς
  • Επιχειρήσεις διακίνησης και εμπορίας υλικών φυτοτεχνίας και συναφών εξοπλισμών
  • Καταστήματα πώλησης γεωργικών εφοδίων
  • Φυτώρια
  • Ανθοκομικά καταστήματα

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών

 

Β' Τάξη - Μαθήματα Τομέα (κοινά για όλες τις ειδικότητες)
  Μάθημα Ώρες (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)
1. Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
2. Περιβάλλον και Γεωργία 1Θ + 2Ε
3. Φυτική Παραγωγή 2Θ + 3Ε
4. Ζωική Παραγωγή 2Θ + 1Ε
5. Τεχνολογία Τροφίμων 2Θ + 2Ε
6. Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1Θ + 1Ε
7. Στοιχεία Γεωπονικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα 2Θ + 1Ε
8. Αγγλικά Ειδικότητας
  ΣΥΝΟΛΟ: 23 ώρες
Γ' Τάξη - Μαθήματα
  Μάθημα Ώρες (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)
1. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
2. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
3. Ανθοκομικά Φυτά 1Θ + 3Ε
4. Φυτοπροστασία 1Θ + 2Ε
5. Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων στην Κηποτεχνία 1Θ + 2Ε
6. Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων 1Θ + 3Ε
7. Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών 1Θ + 2Ε
  ΣΥΝΟΛΟ: 23 ώρες

 

Share this

Σημείωση: Τα παραπάνω πλαίσια (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εκπαιδευτικές Πύλες, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) περιέχουν αυτόματες/ανεξάρτητες ροές ειδήσεων (RSS) και παραθέτονται για ενημερωτικούς σκοπούς. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί του δεν φέρουν απολύτως καμμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.