Αύγουστος 2016

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών Γενικής Παιδείας

Α' Τάξη ΕΠΑ.Λ.

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 4
2 Μαθηματικά Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1
Βιολογία 1
4 Πολιτική Παιδεία (διακριτά διδακτέα αντικείμενα: Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) 2
5 Ιστορία 1
6 Θρησκευτικά 1
7 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 2
8 Φυσική Αγωγή 2
9 Πληροφορική 2
ΣΥΝΟΛΟ: 22 ώρες
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΩΡΕΣ
1 Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 2
2 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας 2
3 Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 3
ΣΥΝΟΛΟ: 7 ώρες
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΕΣ
Οι μαθητές επιλέγουν τρία (3) μαθήματα από τα παρακάτω:
1 Αγωγή Υγείας 2
2 Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου 2
3 Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής 2
4 Αρχές Μηχανολογίας 2
5 Αρχές Οικονομίας 2
6 Βασικές Αρχές Σύνθεσης 2
7 Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη 2
8 Ναυτική Τέχνη 2
ΣΥΝΟΛΟ: 6 ώρες

 


 

Β' Τάξη ΕΠΑ.Λ.

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 3
2 Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1
Χημεία 1
4 Θρησκευτικά 1
5 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
6 Φυσική Αγωγή 1
7 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
ΣΥΝΟΛΟ: 12 ώρες

 


 

Γ' Τάξη ΕΠΑ.Λ.

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 3
2 Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1
4 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5 Φυσική Αγωγή 1
6 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
ΣΥΝΟΛΟ: 12 ώρες

Σημείωση: Τα παραπάνω πλαίσια (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εκπαιδευτικές Πύλες, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) περιέχουν αυτόματες/ανεξάρτητες ροές ειδήσεων (RSS) και παραθέτονται για ενημερωτικούς σκοπούς. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί του δεν φέρουν απολύτως καμμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.