Μάρτιος 2015

Πρόσκληση 5ο Φεστιβάλ/Έκθεση Μαθητικής Δημιουργίας - K.A.M. Χανιά 2 & 3 Απριλίου 2015

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το πρόγραμμα.
 

Σημείωση: Τα παραπάνω πλαίσια (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εκπαιδευτικές Πύλες, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) περιέχουν αυτόματες/ανεξάρτητες ροές ειδήσεων (RSS) και παραθέτονται για ενημερωτικούς σκοπούς. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί του δεν φέρουν απολύτως καμμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.