Σεπτέμβριος 2014

Εξεταστέα-Διδακτέα Ύλη των Πανελλαδικά Εξεταζομένων Μαθημάτων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η εξεταστέα−διδακτέα ύλη των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Hμερησίων και Δ΄ τάξης
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014−2015.

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί σε:

 • Βιομηχανίες ή Βιοτεχνίες τροφίμων και ποτών (ιδιωτικές ή συνεταιριστικές) όπως γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία, ελαιουργεία, οινοποιεία, κονσερβοποιεία, κτλ
 • Ατομική ή Ομαδική ιδιωτική επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης
 • Εταιρίες προετοιμασίας και διακίνησης έτοιμων φαγητών (catering)
 • Εταιρίες που παράγουν και διακινούν βοηθητικές ύλες και τεχνολογικό εξοπλισμό βιομηχανιών τροφίμων

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών

 

Β' Τάξη - Μαθήματα Τομέα (κοινά για όλες τις ειδικότητες)
  Μάθημα Ώρες (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)
1. Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
2. Περιβάλλον και Γεωργία 1Θ + 2Ε
3. Φυτική Παραγωγή 2Θ + 3Ε
4. Ζωική Παραγωγή 2Θ + 1Ε
5. Τεχνολογία Τροφίμων 2Θ + 2Ε
6. Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1Θ + 1Ε
7. Στοιχεία Γεωπονικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα 2Θ + 1Ε
8. Αγγλικά Ειδικότητας
  ΣΥΝΟΛΟ: 23 ώρες
Γ' Τάξη - Μαθήματα
  Μάθημα Ώρες (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)
1. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
2 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
3. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων 2Θ + 2Ε
4. Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων 2Θ + 3Ε
5. Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων 2Θ + 3Ε
6. Ασφάλεια Τροφίμων 2Θ + 1Ε
  ΣΥΝΟΛΟ: 23 ώρες

 

Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις φυτοτεχνικών έργων του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα
 • Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Γεωτεχνικές υπηρεσίες οργάνωσης, συντήρησης του πρασίνου των αστικών και περιαστικών ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, όπως πάρκων, πλατειών, πεζόδρομων, δενδροστοιχιών, αθλητικών κέντρων, σχολικών συγκροτημάτων και χώρων αναψυχής γενικώς
 • Επιχειρήσεις διακίνησης και εμπορίας υλικών φυτοτεχνίας και συναφών εξοπλισμών
 • Καταστήματα πώλησης γεωργικών εφοδίων
 • Φυτώρια
 • Ανθοκομικά καταστήματα

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών

 

Β' Τάξη - Μαθήματα Τομέα (κοινά για όλες τις ειδικότητες)
  Μάθημα Ώρες (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)
1. Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
2. Περιβάλλον και Γεωργία 1Θ + 2Ε
3. Φυτική Παραγωγή 2Θ + 3Ε
4. Ζωική Παραγωγή 2Θ + 1Ε
5. Τεχνολογία Τροφίμων 2Θ + 2Ε
6. Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1Θ + 1Ε
7. Στοιχεία Γεωπονικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα 2Θ + 1Ε
8. Αγγλικά Ειδικότητας
  ΣΥΝΟΛΟ: 23 ώρες
Γ' Τάξη - Μαθήματα
  Μάθημα Ώρες (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)
1. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
2. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
3. Ανθοκομικά Φυτά 1Θ + 3Ε
4. Φυτοπροστασία 1Θ + 2Ε
5. Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων στην Κηποτεχνία 1Θ + 2Ε
6. Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων 1Θ + 3Ε
7. Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών 1Θ + 2Ε
  ΣΥΝΟΛΟ: 23 ώρες

 

Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί σε:

 • Μια επιχείρηση κτηνοτροφίας και παραγωγής ζωοτροφών
 • Μια επιχείρηση που σχετίζεται με τη βιομηχανική παραγωγή, εμπορία και διακίνηση ζωοτροφών, τον ποιοτικό έλεγχο και την τυποποίησή τους, καθώς και
 • Μια επιχείρηση ή αντιπροσωπεία εισαγωγής ή εξαγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών νωπών ή μεταποιημένων προϊόντων
 • Μια επιχείρηση μεταποίησης κτηνοτροφικών προϊόντων (τυροκομεία, γαλακτοβιομηχανίες)

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών

 

Β' Τάξη - Μαθήματα Τομέα (κοινά για όλες τις ειδικότητες)
  Μάθημα Ώρες (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)
1. Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
2. Περιβάλλον και Γεωργία 1Θ + 2Ε
3. Φυτική Παραγωγή 2Θ + 3Ε
4. Ζωική Παραγωγή 2Θ + 1Ε
5. Τεχνολογία Τροφίμων 2Θ + 2Ε
6. Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1Θ + 1Ε
7. Στοιχεία Γεωπονικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα 2Θ + 1Ε
8. Αγγλικά Ειδικότητας
  ΣΥΝΟΛΟ: 23 ώρες
Γ' Τάξη - Μαθήματα
  Μάθημα Ώρες (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)
1. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
2. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
3. Διατροφή Αγροτικών Ζώων 2Θ + 2Ε
4. Εκτροφή Αγροτικών Ζώων 3Θ + 3Ε
5. Υδατοκαλλιέργειες 2Θ + 2Ε
6. Μελισσοκομία - Σηροτροφία 1Θ + 2Ε
  ΣΥΝΟΛΟ: 23 ώρες

 

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί σε:

 • Οποιαδήποτε γεωργική εκμετάλλευση - επιχείρηση φυτικής παραγωγής (φυτά μεγάλης καλλιέργειας, δενδρώδεις καλλιέργειες, κτλ)
 • Αγροτικούς συνεταιρισμούς παραγωγής εμπορίας και διακίνησης φυτικών ή ζωικών προϊόντων
 • Ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης γεωργικών προϊόντων

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών

 

Β' Τάξη - Μαθήματα Τομέα (κοινά για όλες τις ειδικότητες)
  Μάθημα Ώρες (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)
1. Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
2. Περιβάλλον και Γεωργία 1Θ + 2Ε
3. Φυτική Παραγωγή 2Θ + 3Ε
4. Ζωική Παραγωγή 2Θ + 1Ε
5. Τεχνολογία Τροφίμων 2Θ + 2Ε
6. Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1Θ + 1Ε
7. Στοιχεία Γεωπονικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα 2Θ + 1Ε
8. Αγγλικά Ειδικότητας
  ΣΥΝΟΛΟ: 23 ώρες
Γ' Τάξη - Μαθήματα
  Μάθημα Ώρες (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)
1. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
2. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
3. Δενδροκομία - Αμπελουργία 2Θ + 3Ε
4. Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας 2Θ + 2Ε
5. Κηπευτικές Καλλιέργειες - Αρδεύσεις 2Θ + 3Ε
6. Φυτοπροστασία 2Θ + 1Ε
  ΣΥΝΟΛΟ: 23 ώρες

 

Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί σε:

 • Ξενοδοχεία (υποδοχή, ενημέρωση, πληροφορίες, κρατήσεις δωματίων, οργάνωση εκδρομών - αθλητικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων, εξασφάλιση μεταφορικών μέσων, υπέυθυνος ορόφων)
 • Κάμπινγκ (υποδοχή, ενημέρωση, πληροφορίες, οργάνωση εκδηλώσεων)
 • Τουριστικά γραφεία (διοργάνωση εκδρομών στο εσωτερικό ή εξωτερικό με όλα τα διαθέσιμα μέσα καλύπτοντας τις ταξιδιωτικές ανάγκες)
 • Συνέδρια - Σεμινάρια - Εκθέσεις στο εσωτερικό ή εξωτερικό, φροντίδα για τη συμμετοχή, μετάβαση, διαμονή των ενδιαφερομένων
 • Αεροπορικές και Ναυτιλιακές εταιρίες
 • Κρουαζιερόπλοια και Επιβατηγά πλοία
 • Επισιτιστικές επιχειρήσεις κ.ά.
 • Αποστολές αθλητικού, πολιτιστικού ή άλλου ενδιαφέροντος στο εσωτερικό ή εξωτερικό
Β' Τάξη - Μαθήματα
  Μάθημα Ώρες (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)
1. Εισαγωγή στον Τουρισμό
2. Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων 3Θ + 4Ε
3. Αρχές Λογιστικής ΙΙ 2Θ + 2Ε
4. Στοιχεία Δικαίου (Αστικού - Εμπορικού - Εργατικού - Τουριστικού)
5. Αγγλικά Ειδικότητας Ι
6. Γαλλικά ή Γερμανικά
Γ' Τάξη - Μαθήματα
  Μάθημα Ώρες (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)
1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3. Εφαρμογές στον Τουρισμό
4. Γεωγραφία Τουρισμού
5. Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ
6. Γαλλικά ή Γερμανικά

 

Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί σε:

 • Εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις
 • Εταιρίες παροχής υπηρεσιών (ασφαλιστικές εταιρίες, ιδιωτικές και δημόσιες κλινικές και νοσοκομεία, ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, εταιρίες τηλεπικοινωνιών, εκπαιδευτήρια, εταιρίες συμβούλων μάρκετινγκ, κ.ά.)
 • Τράπεζες
 • Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
 • Διαφημιστικές εταιρίες
 • Εταιρίες δημοσίων σχέσεων
 • Εταιρίες ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων
 • Media shops
 • Εφημερίδες και περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση
Β' Τάξη - Μαθήματα
  Μάθημα Ώρες (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)
1. Εισαγωγή στο Marketing 3Θ + 3Ε
2. Διαφήμιση, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις 2Θ + 2Ε
3. Αρχές Λογιστικής ΙΙ 2Θ + 2Ε
4. Στοιχεία Δικαίου (Αστικού - Εμπορικού - Εργατικού)
5. Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική
6. Αγγλικά Ειδικότητας Ι
Γ' Τάξη - Μαθήματα
  Μάθημα Ώρες (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)
1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3. Εφαρμογές Marketing 2Θ + 2Ε
4. Δημιουργία και Προβολή της Διαφήμισης 2Θ + 3Ε
5. Λογιστικές Εφαρμογές
6. Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ

 

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Δυνατότητες Εργασίας:

Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό τομέα.

Αναλυτικά, ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.α., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.
 • Επιχειρήσεις που:
  • Κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής.
  • Σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες.
  • Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού.
  • Προωθούν και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας π.χ. γραφείο υποστήριξης και προώθησης δικτυακού εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών.

Ο απόφοιτος μπορεί να:

 • Αναλαμβάνει αυτοδύναμα - αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών δικτύων.
 • Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπεύθυνου όσα αναφέρονται σε μεγαλύτερα συστήματα, μεγαλύτερα δίκτυα, το Διαδίκτυο, ή άλλες δραστηριότητες.
 • Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων Πληροφορικής.
 • Υποστηρίζει, ως προς τη χρήση των συστημάτων, τους πελάτες ή τους χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών.
 • Πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα Πληροφορικής και διαδικτυακό εξοπλισμό.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές Πληροφορικής.
 • Διαχειρίζεται εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και διαδικτύου.
 • Δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών

 

Β' Τάξη - Μαθήματα Τομέα (κοινά για όλες τις ειδικότητες)
  Μάθημα Ώρες (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)
1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ + 3Ε
2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ + 2Ε
3. Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ + 2Ε
4. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ + 2Ε
5. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων
6. Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού 1Θ + 2Ε
7. Αγγλικά Ειδικότητας
  ΣΥΝΟΛΟ: 23 ώρες
Γ' Τάξη - Μαθήματα Ειδικότητας
  Μάθημα Ώρες (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)
1. Προγραμματισμός Υπολογιστών
2. Δίκτυα Υπολογιστών
3. Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)
4. Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)
5. Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
6. Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
7. Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών
8. Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών
  ΣΥΝΟΛΟ: 23 ώρες

 


Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε φωτογραφία για μεγένθυση.

Σημείωση: Τα παραπάνω πλαίσια (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εκπαιδευτικές Πύλες, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) περιέχουν αυτόματες/ανεξάρτητες ροές ειδήσεων (RSS) και παραθέτονται για ενημερωτικούς σκοπούς. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί του δεν φέρουν απολύτως καμμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.