Μάρτιος 2013

Υλικό για το μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Στο σύνδεσμο http://eclass.sch.gr/modules/document/document.php θα βρείτε υλικό για το μάθημα Δίκτυα ΙΙ για να κάνετε επανάληψη. Έχει φυλλάδια ασκήσεων, διαγωνίσματα, σημειώσεις κλπ.
Το υλικό το έχει δημιουργήσει ο συνάδελφος Ρέτσας Χρήστος.

Σημείωση: Τα παραπάνω πλαίσια (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εκπαιδευτικές Πύλες, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) περιέχουν αυτόματες/ανεξάρτητες ροές ειδήσεων (RSS) και παραθέτονται για ενημερωτικούς σκοπούς. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί του δεν φέρουν απολύτως καμμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.