Μάρτιος 2012

Επαναληπτικά φυλλάδια ανα υποκεφάλαιο

Εδώ θα βρείτε επαναλληπτικά φυλλάδια για κάθε υποκεφάλαιο του μαθήματος. Τα φυλλάδια αυτά τα έχει δημιουργήσει η συνάδελφος Ιωάννα Λύτρα. Τις ασκήσεις και τις ερωτήσεις που περιέχουν, τις έχω λύσει και τις απαντήσεις θα σας τις δώσω αργότερα για να τις προσπαθήστε πρώτα μόνοι σας

Συνημμένα Αρχεία: 

Οι λύσεις για της ασκήσεις του βιβλίου

Οι λύσεις για τις ασκήσεις του βιβλίου. Είναι λυμένες όλες οι ασκήσεις οι οποίες αφορουν την ύλη των εξετάσεων. Οι ασκήσεις που δεν είναι λυμένες αφορουν ύλη που δεν την έχουμε για τις εξετάσεις.

Συνημμένα Αρχεία: 

Βοήθημα για τα Δίκτυα ΙΙ

Ένα σχολικό βοήθημα για το μάθημα των Δικτύων ΙΙ.

Συνημμένα Αρχεία: 

Σημείωση: Τα παραπάνω πλαίσια (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εκπαιδευτικές Πύλες, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) περιέχουν αυτόματες/ανεξάρτητες ροές ειδήσεων (RSS) και παραθέτονται για ενημερωτικούς σκοπούς. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί του δεν φέρουν απολύτως καμμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.