Νοέμβριος 2011

Θέματα Επανάληψης 1ου κεφαλαίου

Συνημμένα Αρχεία: 

Παράγραφος 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

Συνημμένα Αρχεία: 

Παράγραφος 1.6 - Τεχνικές Πολυπλεξίας

Συνημμένα Αρχεία: 

Παράγραφος 1.5 - Τεχνικές Μεταγωγής

Συνημμένα Αρχεία: 

Θέματα Επανάληψης - Σύγχρονη/Ασύγχρονη Μετάδοση - Μεταγωγή - Τεχνικές

Συνημμένα Αρχεία: 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑ

Ενα πρόγραμμα που υπολογίζει το σωματότυπο ενός ανθρώπου (άντρα ή γυναίκα) και με βάση τα αποτελέσματα και το χαρακτηρισμό προβαίνει στο αντίστοιχο διαιτολόγιο σε καθημερινή βάση, καθώς και στις αντίστοιχες επιπτώσεις πάνω στην υγεία του ατόμου αυτού. Το πρόγραμμα αυτό εκπονήθηκε από το ΓΠ1 του σχολικού έτους 2010-2011. Υπάρχουν και οι σχετικοί περιορισμοί για να είναι και πιο αξιόπιστο.

Συνημμένα Αρχεία: 

Σημείωση: Τα παραπάνω πλαίσια (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εκπαιδευτικές Πύλες, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) περιέχουν αυτόματες/ανεξάρτητες ροές ειδήσεων (RSS) και παραθέτονται για ενημερωτικούς σκοπούς. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί του δεν φέρουν απολύτως καμμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.