Οκτώβριος 2011

Μάθημα 1 - Εισαγωγικές Έννοιες

Μια παρουσίαση του Μαθήματος 1 που περιέχει βασικές έννοιες σχετικές με τις Βάσεις Δεδομένων και συντάχτηκε από τον συνάδελφο κ. Γιάννη Σαραντόπουλο.

Συνημμένα Αρχεία: 

Μεταγωγή και Πολυπλεξία - Παρ 1.4

Συνημμένα Αρχεία: 

Ο Πολύβιος και το... bit

Συνημμένα Αρχεία: 

Σημείωση: Τα παραπάνω πλαίσια (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εκπαιδευτικές Πύλες, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) περιέχουν αυτόματες/ανεξάρτητες ροές ειδήσεων (RSS) και παραθέτονται για ενημερωτικούς σκοπούς. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί του δεν φέρουν απολύτως καμμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.