Απρίλιος 2011

Φυλλάδια Επανάληψης Κεφαλαίων 5-7 και 8-13

Για να μπορέσετε να ανοίξετε τα PDF αρχεία θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας ο Adobe Acrobat Reader ή κάποιο άλλο πρόγραμμα προβολής PDF αρχείων.

Συνημμένα Αρχεία: 

Σημείωση: Τα παραπάνω πλαίσια (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εκπαιδευτικές Πύλες, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) περιέχουν αυτόματες/ανεξάρτητες ροές ειδήσεων (RSS) και παραθέτονται για ενημερωτικούς σκοπούς. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί του δεν φέρουν απολύτως καμμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.