Ιανουάριος 2011

Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Pascal - PAME Classic

Στους Η/Υ του εργαστηρίου Πληροφορικής 2 του σχολείου έχει εγκατασταθεί ένα ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον της Pascal,
το PAME Classic (PAscal Made Easy), έκδοση 1.0.9.

Η εφαρμογή αυτή έχει κατασκευαστεί από τον καθηγητή Πληροφορικής Κ. Γιώργο Σαμαρτζίδη.

Για περισσότερες πληροφορίες και λήψη της εφαρμογής επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://users.sch.gr/samartzidis/pame_classic/index.html

Υπάρχει και μία νέα έκδοση για όσους/όσες ενδιαφέρονται στη σελίδα: http://users.sch.gr/samartzidis/pame/index.html

Απαντήσεις Ερωτήσεων και Λύσεις Ασκήσεων του Σχολικού Βιβλίου

Εδώ θα βρείτε ένα PDF αρχείο με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις και τις λύσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου.

Η εξαιρετική αυτή δουλειά ανήκει στον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής και
τους καθηγητές Πληροφορικής ΕΠΑ.Λ. Μεσσηνίας και Λακωνίας.

Για να μπορέσετε να ανοίξετε το PDF αρχείο θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας ο Adobe Acrobat Reader ή κάποιο άλλο πρόγραμμα προβολής PDF αρχείων.

Συνημμένα Αρχεία: 

Υπόδειγμα λύσης άσκησης με τεμαχισμό IP αυτοδύναμου πακέτου

Στο συννημένο αρχείο θα βρείτε το παράδειγμα του βιβλίου της σελίδας 245 με την μορφή που ζητήθηκε στις παννελήνιες τα 2 τελευταία χρόνια (πίνακας κομματιών-fragmnets).

Συνημμένα Αρχεία: 

Σημείωση: Τα παραπάνω πλαίσια (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εκπαιδευτικές Πύλες, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) περιέχουν αυτόματες/ανεξάρτητες ροές ειδήσεων (RSS) και παραθέτονται για ενημερωτικούς σκοπούς. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί του δεν φέρουν απολύτως καμμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.