Δεκέμβριος 2010

Φυλλάδια Επανάληψης Κεφαλαίων 1-4

Για να μπορέσετε να ανοίξετε τα PDF αρχεία θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας ο Adobe Acrobat Reader ή κάποιο άλλο πρόγραμμα προβολής PDF αρχείων.

Συνημμένα Αρχεία: 

Βιβλίο Μαθητή

Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στη σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου όπου μπορείτε να κάνετε λήψη σε ψηφιακή μορφή το σχολικό εγχειρίδιο του μαθήματος.

Φυλλάδια Ερωτήσεων & Ασκήσεων

Οι ερωτήσεις και ασκήσεις των φυλλαδίων έχουν συγκεντρωθεί από το forum (http://users.sch.gr/alkisg/tosteki/index.php?board=65.0) του Δομημένου Προγρ/σμού στο Στέκι των Πληροφορικών

Για να μπορέσετε να ανοίξετε το PDF αρχείο θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας ο Adobe Acrobat Reader ή κάποιο άλλο πρόγραμμα προβολής PDF αρχείων.

Συνημμένα Αρχεία: 

Σημείωση: Τα παραπάνω πλαίσια (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εκπαιδευτικές Πύλες, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) περιέχουν αυτόματες/ανεξάρτητες ροές ειδήσεων (RSS) και παραθέτονται για ενημερωτικούς σκοπούς. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί του δεν φέρουν απολύτως καμμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.